Hura, święta tuż, tuż!

9 grudnia Szczep 39 spotkał się na zbiórce aby wykonywać  ozdoby świąteczne. Ponieważ każdy człowiek jest utalentowany przez Boga do wykonywania pięknych rzeczy na dla Jego chwały wzięliśmy się do pracy i wykonywaliśmy m.in. ozdoby z papieru, kartonu i drewna.

Nie baliśmy cięcia wyżynarką, szlifowania papierem ani nawet kleju który skleja nieuważnym palce ;-).

Biblia mówi że gdy Izraelici przebywali na pustyni Pan Bóg zalecił im zbudowanie między innymi przenośnej świątyni, w której chciał zamieszkać pośród swojego ludu. W tym celu powołał Besalela i Oholiaba. Mówi o tym 35 rozdział Ks. Wyjścia:

(35)Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany.  

Nasze talenty możemy wykorzystać w zły lub dobry spoób. Każdą pracą ludzką wykonywaną w bojaźni Bożej możemy wychwalać naszego Pana.

Wykonane w tym dniu pracę wystawiliśmy na sprzedaż na kiermaszu świątecznym w kościele. Fundusze zebrane w ten sposób pomogą w dofinansowaniu m.in. wyjazdów skautów na obozy letnie.

dh Mateusz i dh Oliwia