Hura, święta tuż, tuż!

9 grudnia Szczep 39 spotkał się na zbiórce aby wykonywać  ozdoby świąteczne. Ponieważ każdy człowiek jest utalentowany przez Boga do wykonywania pięknych rzeczy na dla Jego chwały wzięliśmy się do pracy i wykonywaliśmy m.in. ozdoby z papieru, kartonu i drewna.

Nie baliśmy cięcia wyżynarką, szlifowania papierem ani nawet kleju który skleja nieuważnym palce ;-).

Biblia mówi że gdy Izraelici przebywali na pustyni Pan Bóg zalecił im zbudowanie między innymi przenośnej świątyni, w której chciał zamieszkać pośród swojego ludu. W tym celu powołał Besalela i Oholiaba. Mówi o tym 35 rozdział Ks. Wyjścia:

(35)Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany.  

Nasze talenty możemy wykorzystać w zły lub dobry spoób. Każdą pracą ludzką wykonywaną w bojaźni Bożej możemy wychwalać naszego Pana.

Wykonane w tym dniu pracę wystawiliśmy na sprzedaż na kiermaszu świątecznym w kościele. Fundusze zebrane w ten sposób pomogą w dofinansowaniu m.in. wyjazdów skautów na obozy letnie.

dh Mateusz i dh Oliwia

W zdrowym ciele – zdrowy duch

Pierwszy List do Tesaloniczan 5,23 stwierdza bardzo wyraźnie:

„A sam Bóg pokoju niechaj was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa”.

Ranger rozwija się 4 aspektach:
1. Duchowym
2. Społecznym
3. Intelektualnym
4. oraz ….. fizycznym.

Pod czujnym okiem instruktorów

Dlatego chcemy też aby nasi rangerzy byli sprawni fizycznie.

22 stycznia Szczep 39 odwiedził park GoJump w Krakowie. Zabawa była przednia.

Przy okazji nauczyliśmy się że w parku GoJump obowiązuje REGULAMIN. Tak jak wszędzie obowiązują pewne zasady. Podobnie ranger ma swoje zasady a także chrześcijanin ma swoje zasady – a te są opisane bardzo szczegółowo w Słowie Bożym. Jeśli chcesz je poznać sięgnij po najlepszą na świecie książkę skautową – czyli:

„Instrukcję przetrwania na planecie Ziemia w czasach ostatecznych” – tj. Biblię 🙂

Zbiórka „Szukajcie a znajdziecie”

Podczas zbiórki 7 maja 2016 roku wybraliśmy się do Parku Skawińskiego. Temat zbiórki „Szukajcie – a znajdziecie”.

Zabawa polegała na odnalezieniu ukrytych skrzynek ze skarbem, których m.in. szukaliśmy w okolicy przepływającej w okolicach rzeki Skawinka (zabawa w Geochaching).

POSZUKIWANIE CACHE'A 1
Tak wygląda CACHE (skrzyneczka)
cache2
A tak czasem bywa ukryty

Nie udało się nam – ale skaut jest wytrwały – lekcja na dziś: szukaj wytrwale a znajdziesz – zgodnie z poleceniem Pana Jezusa:

Ew Łk 11,9 Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Mieliśmy także praktyczne zajęcia – zrobiliśmy wspólnie huśtawkę. Wymagane:

dh Mateusz na huśtawce
dh Mateusz na huśtawce
  1. lina
  2. znaleziony w okolicy drąg
  3. siekierka
  4. i trochę umiejętności w zarzucaniu liny – czego oczywiście skauci się nauczyli 🙂

Oderwać dzieci od drzewa i huśtawki było ciężko 🙂